Privacyverklaring

Privacyverklaring
 

Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.

Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 

Server-logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser doorgegeven en in loggegevens (server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens dienen uitsluitend om de storingsvrije werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens toe te wijzen aan een bepaalde persoon.
 

Verzameling, verwerking, gebruik en verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 (1) sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele betrekking of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die worden genoemd in de betreffende clausules van deze privacyverklaring, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: Verzenddienstverleners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van goederenbeheerdiensten, dienstverleners voor orderverwerking, webhosters, IT-dienstverleners en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.
 

Gegevensverzameling en -verwerking bij de betalingswijzen per creditcard, per incasso-opdracht en op rekening via secupay AG

Wij hebben op onze website de componenten secupay.Lastschrift, secupay.Rechnungskauf en secupay.Kreditkarte van secupay AG (Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz; „secupay“) geïntegreerd. Secupay is een betalingsinstelling in de zin van de ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) en geregistreerd bij de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn; "BaFin") (registratienummer: 126737) en maakt contantloze betaling van producten en diensten op het internet mogelijk. Secupay is een methode waarbij de koopprijsvordering aan secupay wordt gecedeerd. Dit stelt een dealer in staat om direct na het plaatsen van de bestelling goederen, diensten of downloads aan de klant te leveren. Als u tijdens het bestelproces in onze onlineshop "Incasso-opdracht", "Aankoop op rekening" of "Creditcard" als betaaloptie via Secupay kiest, worden uw gegevens automatisch naar Secupay verzonden. Door een van deze betalingsopties te selecteren, stemt u in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Bij aankoop via secupay worden de betaalmiddelgegevens doorgegeven aan secupay. Secupay voert vervolgens een technische controle uit naar het risico van wanbetaling. De uitvoering van de financiële transactie wordt dan automatisch gecommuniceerd naar de online handelaar. De persoonsgegevens die met secupay worden uitgewisseld zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doel van de gegevensoverdracht is de betalingsverwerking en het voorkomen van fraude. Wij zullen ook andere persoonsgegevens aan secupay doorgeven als er een gerechtvaardigd belang bij de doorgifte is. De persoonsgegevens die tussen secupay en ons worden uitgewisseld, kunnen door secupay aan kredietbeoordelingsbureau's worden doorgegeven. Deze overdracht is gericht op de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. Secupay kan persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen, of om de gegevens namens haar te laten verwerken. U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten opzichte van secupay in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die verplicht moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. De actuele privacyreglementen van secupay vindt u op https://www.secupay.com/de/datenschutz.
 

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de privacyverklaring van PayPal. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB
 

Duur van de opslag

Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.
 

Rechten van de getroffen persoon

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.

Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons colofon.
 

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.
 

Laatste update: 25.04.2018

* Alle prijzen incl. wettelijke btw, excl. verzending